Investeren in rotatieparkings

Waarom investeren in rotatieparkings?

Tekort aan parkeerplaatsen

Er rijden steeds meer auto’s rond, maar er zijn steeds minder parkeerplaatsen beschikbaar. Daarnaast geldt er in de meeste steden een beperkend parkeerbeleid van lokale overheden. Hierdoor neemt de vraag naar parkings toe, waardoor een parkeerplaats op een goede locatie veel geld opbrengt. 

Niet enkel zal de waarde van de parkeerplaats op termijn stijgen, maar ook de parkeerprijzen stijgen sneller dan de inflatie. Parkeren zal dus duurder worden en jij als investeerder zal hier uiteraard de vruchten van plukken.

Weinig onderhoud

Investeren in parkeerplaatsen onderscheidt zich van het investeren in andere onroerende goederen doordat betalingsproblemen, huurachterstand, schade en leegstand niet voorkomen. Een parkeerplaats bestaat immers slechts uit enkele lijnen op de grond en een slagboom. 

Makkelijk toch? Bovendien is het investeren in parkings een interessante opportuniteit indien je jouw investeringsportefeuille wenst te diversifiëren.

Hoe werkt het?

Waar komen de inkomsten vandaan?

De parkeerplaatsen worden verhuurd aan houders van een abonnement of aan mensen die per uur betalen. Door ons poolsysteem ben je als investeerder niet afhankelijk van de bezettingsgraad van je eigen parkeerplaatsen.

Het maakt namelijk niet uit of het nu jouw plaatsen zijn die verhuurd werden of de parkeerplaatsen van je buur. Elke investeerder ontvangt een vergoeding op basis van je duizendsten op basis van de winst van de volledige rotatieparking. 

Hoe zit het juridisch in elkaar?

Je wordt eigenaar van meerdere parkeerplaatsen via notariële akte.

Wanneer ontvang ik mijn inkomsten?

Op trimestriële basis wordt een afrekening gemaakt. Deze wordt naar alle mede-eigenaars gecommuniceerd en uitbetaald.

Wie controleert dit?

De controle gebeurt door de mede-eigenaars via twee instanties: het auditcomité en de algemene vergadering. 

Het auditcomité is samengesteld uit een drietal mede-eigenaars, die op kwartaalbasis de boekhouding nauwgezet controleren. Zij krijgen toegang tot alle detailinformatie. 

Eén maal per jaar wordt de algemene vergadering bijeengeroepen, waar alle mede-eigenaars op uitgenodigd worden. Hier presenteert het auditcomité een samenvatting van hun uitgevoerde controles, wordt de omzet van het voorbije jaar toegelicht en worden de budgetten voor het komende jaar voorgesteld. 

Parking Euratechnologies – Vlakbij o.a. het IBM Services Center

Onze partner

Parking Euratechnologies wil een kwalitatieve uitbating van haar rotatieparkings garanderen. Daarom werken wij samen met Indigo, één van de grootste parkeeroperatoren in België. 

Indigo, dochtermaatschappij van VINCI, controleert ongeveer 2 miljoen parkeerplaatsen in 14 landen en hoopt op een omzet van meer dan 1 miljard tegen 2020.

Door het partnerschap met Indigo kunnen de klanten van onze parkings steeds rekenen op een correcte, snelle en professionele service.

Exploitatie in samenwerking met

Indigo hoe investeren in vastgoed

beschikbare projecten

Parking Euratechnologies


Vanaf €131.980

Parking Blankenberge

Uitverkocht