De 3 pijlers van erfpacht

" "
Erfpacht, wat is dat nu precies? Erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, in dit geval de grond, dat eigendom is van iemand anders. Het is een zakelijk recht, wat betekent dat het gerelateerd is aan een goed en niet aan een persoon. Het is met andere woorden overdraagbaar en kan bijgevolg worden vererfd: je kinderen beschikken dus over evenveel rechten als je het doorgeeft.
De 3 pijlers van erfpacht

Grondaandeel

Heb je er al eens bij stilgestaan dat als je een appartement koopt, je samen met de mede-eigenaars ook moet betalen voor de grond waarop het gebouw staat? Als je dat inziet, dan besef je meteen ook dat de investering in dat zogenoemde grondaandeel geen rendement oplevert: het kost je alleen maar geld. Als je vastgoed aankoopt, gaat een (vrij) groot deel van je investering naar de grond waarop het gebouw staat. In sommige steden, vooral aan de kust, kan dat grondaandeel oplopen tot een derde of meer van jouw investering. Daardoor dikt het bedrag van je investering sterk aan, zonder dat je echter een opbrengst van die grond genereert.

Volle genot van een onroerend goed

Het volle genot van de grond betekent dat je geen eigenaar van de grond wordt, maar wel dat je gedurende de duur van de erfpacht alle rechten en plichten mag uitoefenen alsof je de eigenaar van de grond bent. Dit wil zeggen: de gebouwen hypothekeren, schenken, verbouwen, gebruiken, verhuren, … Je ‘pacht’ de grond en betaalt daarvoor een jaarlijkse vergoeding, de canon. Die canon wordt bepaald op basis van de grootte en de locatie van je pand en wordt vastgelegd bij notariële akte. Die vergoeding kan jaarlijks geïndexeerd worden, net zoals je kan doen met je huurprijs. Er kan contractueel een herziening worden vastgelegd. Je ziet meteen dat erfpacht niet hetzelfde is als huren, want je beschikt over veel meer rechten. Je mag alleen geen werkzaamheden uitvoeren die de waarde van het goed verminderen.

Looptijd van 27 tot 99 jaar

Wie in vastgoed investeert, moet op middellange tot lange termijn denken. Het is geen goed idee vastgoed te kopen met geld dat je op een bepaald moment nodig zou kunnen hebben om een plotse meeruitgave te financieren. Dan loop je het risico om je vastgoed te moeten verkopen op een moment dat niet interessant is, tegen de prijs van de dag. 

Een erfpachtovereenkomst loopt minimaal 27 en maximaal 99 jaar. Voor je eigen woning is het een minder interessante piste, maar dat is deze formule des te meer voor een vastgoedinvestering waar je verhuuropbrengsten van wil genereren. Bovendien is een erfpachtovereenkomst na afloop van de oorspronkelijke termijn steeds hernieuwbaar voor opeenvolgende termijnen van telkens minimaal 27 en maximaal 99 jaar.

Benieuwd naar de voordelen van erfpacht?

In deze brochure ontdek je waarom erfpacht het overwegen waard is. Je leest waarom je via erfpacht vaak goedkoper koopt en wat de fiscale voordelen zijn.  Bovendien zit deze brochure boordevol waardevolle tips voor wie wil investeren in vastgoed. 

brochure erfpacht

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email