Aanbevelingen van de hogescholen en universiteiten in Brussel om iets te doen aan de immense stijgende vraag naar studentenhuisvesting

Sinds enkele jaren is er een historisch tekort aan studentenwoningen in Brussel. Zowel de studentenpopulatie als de vraag naar studentenwoningen stijgt. Door de toenemende internationalisering in Brussel worden de noden diverser en is er ook meer vraag naar verschillende types studentenhuisvesting. Hieronder worden enkele aanbevelingen van Brik, de overkoepelende organisatie voor hogescholen en universiteiten in Brussel,  gegeven aan de stad Brussel hoe aan de noden van enerzijds betaalbare en anderzijds kwaliteitsvolle studentenkamers voldaan kan worden. Brik is een servicedesk voor studenten in Brussel en zorgt samen met de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen voor de studenten.

Eenduidige en onderbouwde regelgeving met duidelijke communicatie

Er zijn verschillende regelingen omtrent studentenvastgoed op gewestelijk en gemeentelijk niveau en dat is verwarrend en onduidelijk voor zowel privé-eigenaars als projectontwikkelaars van studentenhuizen. De Brusselse Huisvestingscode en de Gewestelijke Stedenbouwkunde Verordening moeten beter op elkaar afgestemd worden. Er moet een duidelijke en haalbare procedure uitgewerkt worden om de reeds lang bestaande studentenwoningen die aan de minimumnormen voldoen te regulariseren. Ze raden aan om de markt richting een gemengd aanbod te sturen. Koppel de nieuwe woonprojecten voor studenten aan het voorzien van een minimum aantal standaardkamers met gedeeld sanitair en voorzieningen. Dat is exact wat Fortior doet met het project KOSY Erasmus.

Houd de huurprijzen voor studentenkamers betaalbaar

De gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer in Brussel ligt gemiddeld 5 tot 20 procent hoger dan het Belgisch gemiddelde, ongeacht het type kamer. Maar een kwart van de Brusselse studenten betaalt al meer dan 800 euro voor een kot volgens Julien De Wit. Brik raadt de Belgische hoofdstad aan om sterker in te zetten op studentenhuisvesting. Volgens hen is studentenhuisvesting een meerwaarde bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk en aangezien nieuw te ontwikkelen stadszones een goedkopere grondprijs hebben, biedt dit kansen voor de betaalbaarheid van de studentenkamers. KOSY Erasmus ligt in de Kanaalzone, een zone in volle ontwikkeling en biedt hierdoor nog enigszins betaalbare aankoopprijzen. In Leuven kost een nieuwbouw kot al snel 220.000 euro exclusief btw en kosten, een studio 305.000 euro exclusief btw en kosten. Ondanks de hoofdstad hogere verhuurprijzen kent dan in Leuven, kan je er momenteel nog (flink) goedkoper kopen.

Stimuleer de ontwikkeling van kwaliteitsvolle standaardkamers met gedeelde faciliteiten

Het is noodzakelijk dat overheden en projectontwikkelaars meer inzetten op de bouw en regularisatie van kwaliteitsvolle standaardkamers met gedeeld sanitair en een gedeelde keuken. Bij het project KOSY Erasmus, bestaat een flink deel van het aanbod uit standaardkamers, met gedeeld sanitair en een gedeelde keuken. Dit komt de betaalbaarheid ten goede en bevordert de sociale contacten.

Slot

Brussel kampt al jaren met een nijpend tekort aan betaalbare studentenkamers. De onduidelijke regels zorgen ervoor dat veel eigenaars van studentenkoten het door de bomen het bos niet meer zien, waardoor betaalbare studentenkoten in een sneltempo verdwijnen. Daarentegen zorgen projectontwikkelaars voor een groei van het aantal kamers, maar die zijn meestal gericht op het duurdere segment. Er moet een duidelijke en gecoördineerde actie opgezet worden door alle betrokken partijen, anders dreigt er een crisis binnen de sector van studentenhuisvesting waarvan de studenten de dupe zullen worden. Fortior wil dit probleem aanpakken en bouwt KOSY Erasmus, met verschillende types kamers aan verschillende prijzen.

Deel dit bericht

Facebook
LinkedIn