Waarom is er nood aan studentenkoten in Brussel?

Onlangs werd een manifest uitgegeven, een pleidooi voor hedendaagse, betaalbare en kwaliteitsvolle studentenhuisvesting in Brussel. Daarin bleek dat het aantal ingeschreven studenten in het hoger onderwijs jaarlijks stijgt, waardoor ook de vraag naar degelijke en betaalbare studentenhuisvesting toeneemt. Het tekort aan studentenhuisvesting blijft een gekend en nijpend probleem en met dit manifest werd vooral gepleit voor kwaliteitsvolle én betaalbare huisvesting voor de Brusselse studenten. Dat is nu nét wat Fortior met KOSY Erasmus doet.

Het manifest werd opgesteld door Brik – Student in Brussel vzw en haar partnerinstellingen: Vrije Univesiteit Brussel, Odisee, LUCA – School of Arts, KU Leuven campussen Brussel en Erasmushogeschool Brussel. Brik is de servicedesk voor studenten in Brussel en het biedt hen een waaier aan diensten over studeren in de hoofdstad.

Er stonden 3 knelpunten centraal in het manifest. Enerzijds voldoende studentenhuisvesting, betaalbare studentenhuisvesting en kwaliteitsvolle studentenhuisvesting. Lees verder om te ontdekken waarom er zoveel nood is aan investeerders in studentenkamers.

Voldoende studentenhuisvesting

Samen met de stijging van het aantal studenten in Brussel stijgt ook de behoefte van de studenten om op kot te gaan. Het Brussels Hoofdstedelijk gewest telt momenteel meer dan 100.000 studenten en studies wijzen uit dat er tegen 2030 54.000 extra studenten zullen bijkomen in Brussel. Dat komt enerzijds door de demografische groei van het aantal jongeren en anderzijds door de toenemende internationalisering van het onderwijs in Brussel. Volgens enkele schattingen van Brik bedraagt het tekort aan studentenkamers in Brussel vandaag de dag meer dan 10.000 units. Gezien de verwachte stijging van het aantal studenten betekent dit dat er de komende jaren nood zal zijn aan 20.000 tot 50.000 nieuwe studentenkamers, dat is een behoorlijke hoeveelheid.

Dit tekort aan studentenkamers brengt vervolgens hoge huurprijzen met zich mee.

 

Betaalbare studentenhuisvesting

Het tekort aan studentenkamers brengt vervolgens hoge huurprijzen met zich mee. Brussel heeft de duurste studentenkoten van heel België. Gemiddeld betaalt een student maandelijks 490 euro voor een kot, exclusief kosten. Maar liefst 37% van de Brusselse en bijna 50% van de internationale studenten ondervinden moeilijkheden bij de zoektocht naar een geschikte studentenwoning. Volgens hen ligt het grootste probleem aan de hoge huurprijzen en het gebrek aan woningen die voldoen aan de noden en wensen van de studenten. Het is dus belangrijk om studentenhuisvesting te voorzien die betaalbaar is, zodat het onderwijs democratisch kan aangeboden worden. Volgens Julien De Wit, bestuurder van Vlaamse vereniging van studenten, betaalt in Brussel 25% van de studenten zelfs meer dan 800 voor een kot… Cijfers om stil van te worden.

 

Kwaliteitsvolle studentenhuisvesting

Studentenhuisvesting in Brussel is duur én gegeerd. Er is ook geen eenduidige regelgeving omtrent studentenhuisvesting. Er is sprake van een optelsom van diverse regelgevingen op meerdere beleidsniveaus. Ontwikkelaars van nieuwe studentenwoningen kiezen vaker voor de creatie van grotere en duurdere studio’s met minder kamers tot gevolg, terwijl het bouwen van kwaliteitsvolle standaardkamers met gedeelde voorzieningen en een meer betaalbare prijs gestimuleerd zou moeten worden. Dat is waar KOSY Erasmus voor staat. Mensen hebben de mogelijkheid om ofwel een goedkopere kwaliteitsvolle standaardkamer met gedeelde voorzieningen te kopen, maar indien gewenst is er ook de mogelijkheid om een studio met eigen voorzieningen aan te kopen. Het belang van studentenwoningen met kwaliteitsvolle collectieve ruimtes mag niet onderschat worden. Collectieve ruimtes zetten studenten aan tot het aanleggen van sociale contacten en dat is bovendien ook goed voor het mentaal welzijn van de studenten.

 

Geïnteresseerd, maar nog niet volledig overtuigd? Klik hier en ontdek meer informatie over het project KOSY Erasmus

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin